Bạn có thể thanh toán theo các cách thức sau:

  1. Chuyển khoản trực tiếp: (thông tin tài khoản xem bên dưới)
  • TK TECKCOMBANK 19034708267018 – NGUYỄN VŨ ĐIỆP CHI NHÁNH HÀ THÀNH – HÀ NỘI
  • TK VIETTINBANK : 101001278657 – NGUYỄN VŨ ĐIỆP  CHI NHÁNH HÀ NỘI

Chuyển khoản với Nội dung : “Thanh toán khóa học: Mã_đơn_hàng, mobile: số_điện_thoại”

Ví dụ: “Thanh toán khóa học : 12345, mobile: 099999999”

Chú ý: bạn điền chính xác mã đơn hàng vào thông tin chuyển khoản