Bạn có thể thanh toán theo các cách thức sau:

  1. Chuyển khoản trực tiếp: (thông tin tài khoản xem bên dưới)
Số tài khoản: 0361001797947
Chủ Tài Khoản: Nguyễn Thị Lan Anh
Ngân hàng Vietcombank
Nội Dung chuyển khoản: SĐT – Gmail – KH
  2. Thanh toán tại nhà:
Chúng tôi sẽ gửi tài khoản và mật khẩu đã kích hoạt sẵn khóa học cho bạn, với hình thức này bạn vui lòng thanh toán thêm 30k phí ship.