Bạn có thể thanh toán theo các cách thức sau:

  1. Chuyển khoản trực tiếp: (thông tin tài khoản xem bên dưới)
  • TK Vietcombank: 0611001758782 – HOÀNG VĂN SẮC  – Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội
  • TK ACB: 178493919 – HOÀNG VĂN SẮC – Chi nhánh Xuân Thủy, Hà Nội
  • TK Teckcombank: 19028724476026 – HOÀNG VĂN SẮC – Chi nhánh Hà Nội

Chuyển khoản với Nội dung : “Thanh toán khóa học: Mã_đơn_hàng, mobile: số_điện_thoại”

Ví dụ: “Thanh toán khóa học : 12345, mobile: 099999999”

Chú ý: bạn điền chính xác mã đơn hàng vào thông tin chuyển khoản

Hướng dẫn chi tiết các bạn cách đăng ký học

 

Các bạn dùng laptop hoặc máy tính

Các bạn dùng điện thoại di động